thomasbj (thomasbj) wrote,
thomasbj
thomasbj

  • Mood:

I eventyrøkonomien er trynetrøkket viktigste valuta

Fler og fler befinner seg i, eller drømmer om, karriere i kvartærnæringen. I løpet av forrige århundre flyttet arbeidsstokken seg fra primærnæring (framstille råstoff som jordbruk, fangst og fiske), via sekundærnæringen (bearbeide råstoff gjennom industri og produksjon) til tertiærnæringen (drive tjenesteytende virksomhet, handel og service for å få produkter ut på markedet).

Velkommen til den nye økonomien!

Den har ingenting med WWW, WAP, SMS eller andre IKT-ske forkortelser. Den nye økonomien er først og fremst opptatt av å fortelle historier og å formidle eventyr. Og da tenker jeg ikke på eventyr i Asbjørnsen og Moes ånd, men slike eventyr som beskriver produkters immaterielle egenskaper. Det vil si alle tingene med en vare eller tjeneste som man ikke kan forklare rasjonelt.

Og hvorfor er det slik? Design blir mer og mer viktig. Merkevare blir mer og mer viktig. All identitet som et produkt kan være bærer av blir mer og mer viktig. Vi kjøper ikke lenger for å overleve, vi kjøper for å oppleve. Og noen må utvikle disse immaterielle verdiene, noen må formidle opplevelsen. Disse menneskene driver ikke med tjenesteyting i tradisjonell forstand, men de har flyttet seg et steg opp (ned? fram? tilbake?) i næringskjeden.

Tenk yrkesgrupper som:
artister, kunstnere, TV og mediafolk, reklame og kommunikasjonsfolk, designere, arkitekter, næringslivsrådgivere, gründere, personlig rådgivere og sågar noen prester, kokker, reiseguider og lignende.

Driver disse med service og tjenester?

Nei. De jobber primært med å formidle opplevelser, fortelle eventyr.

I primærnæringen jobbet man med hele kroppen. I sekundærnæringen ble hendene viktigste arbeidsredskap. I tertiærnæringen er det hodet. I kvartærnæringen er sansene og følelsene de viktigste hjelpemidlene.

Spør en hvilken som helst ung mann eller kvinne i dagens Norge om hva man helst vil jobbe med. Svaret ligger i yrkene ovenfor.

Hva er så viktigste egenskap hos en agent for kvartærnæringen?

Trynetrøkket!

Oppmerksomhet om seg selv og sitt prosjekt er viktigere enn alt annet. Få trynet sitt trykt opp, enten på skjerm, papir, plakat eller andre steder er viktigere enn alt annet. Det handler om å finne arenaer der man kan formidle toppene av historiene man lever av å utvikle.

Andy Warhol sa en gang noe om 15 minutters berømmelse, men det viktigste rådet til de som vil mestre trynetrøkket er dette:

Vinnerne i eventyrøkonomien er de som klarer å bruke 1,5 sekund på et formulere et 15 sekunders svar på direkte TV, som blir debattert blant publikum i 1,5 dag og gjør at folk husker navnet ditt de neste 15 dagene.
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author