thomasbj (thomasbj) wrote,
thomasbj
thomasbj

  • Mood:

Dirty But Clean

Jeg leser at handlingsdrevet, satirisk og farsepreget litteratur er blitt stuerent blant kritikere også. DBC Pierre, årets vinner av Bookerprisen, har vært på besøk i Norge, og det er kult at han vektlegger energien i historien og den satiriske synsvinkelen som romanens - Vernon God Little - viktigste fortrinn.

Et must på påsketur!
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author