thomasbj (thomasbj) wrote,
thomasbj
thomasbj

  • Mood:

Dirty But Clean

Jeg leser at handlingsdrevet, satirisk og farsepreget litteratur er blitt stuerent blant kritikere også. DBC Pierre, årets vinner av Bookerprisen, har vært på besøk i Norge, og det er kult at han vektlegger energien i historien og den satiriske synsvinkelen som romanens - Vernon God Little - viktigste fortrinn.

Et must på påsketur!
Subscribe

  • Utrolig langt og saklig innlegg om bransjeavtalen

    Digitale nettverksteknologier har snudd opp-ned på de fleste bransjer i samfunnet bare i løpet av de siste ti årene. Bokbransjen diskuterer for tiden…

  • I eventyrøkonomien er trynetrøkket viktigste valuta

    Fler og fler befinner seg i, eller drømmer om, karriere i kvartærnæringen. I løpet av forrige århundre flyttet arbeidsstokken seg fra primærnæring…

  • Blog void

    Dette ser jo skikkelig flaut ut. Kun en posting på over to måneder, og den er ikke særlig interessant. Det kan bare bety at jeg egentlig ikke er en…

Comments for this post were disabled by the author