thomasbj (thomasbj) wrote,
thomasbj
thomasbj

  • Mood:

Overgrep med agurk

Jeg har nevnt det før, men det gjelder altså å tøye strikken litt mer for hver sesong i Big Brother-lignende konsepter. Første sesong var det nok å vise tits'a. Sesong to måtte det knulles under dyna, sesong tre over.

Denne sesongen er det seksuelt overgrep med agurk som er nødvendig.

Er det denne responsen (se ikon) jeg skal få?
Subscribe

  • Utrolig langt og saklig innlegg om bransjeavtalen

    Digitale nettverksteknologier har snudd opp-ned på de fleste bransjer i samfunnet bare i løpet av de siste ti årene. Bokbransjen diskuterer for tiden…

  • I eventyrøkonomien er trynetrøkket viktigste valuta

    Fler og fler befinner seg i, eller drømmer om, karriere i kvartærnæringen. I løpet av forrige århundre flyttet arbeidsstokken seg fra primærnæring…

  • Blog void

    Dette ser jo skikkelig flaut ut. Kun en posting på over to måneder, og den er ikke særlig interessant. Det kan bare bety at jeg egentlig ikke er en…

Comments for this post were disabled by the author