thomasbj (thomasbj) wrote,
thomasbj
thomasbj

  • Mood:

Andre dager er det mer digg å våkne...

spesielt dersom man har ligget våken noen timer midt på natten og tenkt at man helst ikke vil lese noen aviser når det blir morgen. Men så har man en kjæreste som er like spent og tør å gå ned å skru på maskinen for å finne denne anmeldelsen på morgenkvisten.
Subscribe

  • Utrolig langt og saklig innlegg om bransjeavtalen

    Digitale nettverksteknologier har snudd opp-ned på de fleste bransjer i samfunnet bare i løpet av de siste ti årene. Bokbransjen diskuterer for tiden…

  • I eventyrøkonomien er trynetrøkket viktigste valuta

    Fler og fler befinner seg i, eller drømmer om, karriere i kvartærnæringen. I løpet av forrige århundre flyttet arbeidsstokken seg fra primærnæring…

  • Blog void

    Dette ser jo skikkelig flaut ut. Kun en posting på over to måneder, og den er ikke særlig interessant. Det kan bare bety at jeg egentlig ikke er en…

Comments for this post were disabled by the author