thomasbj (thomasbj) wrote,
thomasbj
thomasbj

  • Mood:

Den første anmeldelsen...

Dette svir. Jeg taster dette kun noen minutter etter at den første anmeldelsen er lest og fordøyd. I den grad noe slikt kan fordøyes.

Jeg så forsiden av Dagens Næringsliv på nettet, skimtet omslagets forside der, men klarte ikke lese selve overskriften pga av for liten grafikk. På denne måten ble det en artig parallell til hva karakteren Syver gjør i romanen. Men jeg tenkte jo, og ropte det opp til kjæresten min som stod i dusjen - "de kan vel ikke ha det på forsiden dersom det er slakt!!??"

Men jo da...

Skriker man etter oppmerksomhet, får man det selvfølgelig igjen i trynet.

Det er ikke noe poeng å bortforklare noen anmeldelser. Jeg mener at alle anmeldelser er riktige, og et uttrykk for anmelderens ærlige mening. Og jeg har hele tiden ment at denne romanen ikke passer for alle, slik er det med alt i livet.

Jeg fikk på min første innsendelse av romanen, sommeren 2001, i retur to konsulentuttalelser fra Norges to største forlag. Begge sved, for det var naturligvis refusjoner, men den ene inneholdt iallefall en positiv setning, og det er de positive setningene man klamrer seg til. Derfor; det som skal stå igjen etter Dagens Næringsliv-kritikken er:

"Storyen er i alle fall i utganspunktet spennende nok."
"Reality.no er en underholdningsroman som syder av fascinasjon for å beskrive sin egen samtid."

Skal du huske to ting fra denne artikkelen - er det nettopp disse.

PS: Også er det kult med referanser til både Chuck og Douglas, som sikkert også fikk slakt i sine første forsøk.
Subscribe

  • Utrolig langt og saklig innlegg om bransjeavtalen

    Digitale nettverksteknologier har snudd opp-ned på de fleste bransjer i samfunnet bare i løpet av de siste ti årene. Bokbransjen diskuterer for tiden…

  • I eventyrøkonomien er trynetrøkket viktigste valuta

    Fler og fler befinner seg i, eller drømmer om, karriere i kvartærnæringen. I løpet av forrige århundre flyttet arbeidsstokken seg fra primærnæring…

  • Blog void

    Dette ser jo skikkelig flaut ut. Kun en posting på over to måneder, og den er ikke særlig interessant. Det kan bare bety at jeg egentlig ikke er en…

Comments for this post were disabled by the author