thomasbj (thomasbj) wrote,
thomasbj
thomasbj

  • Mood:

Blog-in og blog-out

Mellom dette innlegget og det forrige som du ser (Big Brother og Bubka), er det en hel haug med innlegg som bare jeg ser.

Nå ble du nysgjerrig?

Det er jo som med alle samtaler her i livet, noe sier jeg høyt, mens noe annet tenker jeg i mitt stille sinn. Blog intet unntak.

Dvs. det sitter vel en og annen systemansvarlig hos leverandøren av dette Blog-samfunnet med rett til å bryte inn i hodet mitt. Blog-in!

Og blog-out.
Subscribe

  • Utrolig langt og saklig innlegg om bransjeavtalen

    Digitale nettverksteknologier har snudd opp-ned på de fleste bransjer i samfunnet bare i løpet av de siste ti årene. Bokbransjen diskuterer for tiden…

  • I eventyrøkonomien er trynetrøkket viktigste valuta

    Fler og fler befinner seg i, eller drømmer om, karriere i kvartærnæringen. I løpet av forrige århundre flyttet arbeidsstokken seg fra primærnæring…

  • Blog void

    Dette ser jo skikkelig flaut ut. Kun en posting på over to måneder, og den er ikke særlig interessant. Det kan bare bety at jeg egentlig ikke er en…

Comments for this post were disabled by the author