thomasbj (thomasbj) wrote,
thomasbj
thomasbj

  • Mood:

Jeg eksisterer!

Slik ville kanskje noen av hovedpersonene i Reality.no tenkt med disse omtalene i Dagsavisen, Dagens Næringsliv og Bergens Tidende på trykk/nett.

Og slik tenker selvfølgelig jeg også, delvis. Plutselig ser man verden gjennom linser der det eneste man søker etter er sitt eget navn.
Subscribe

  • Utrolig langt og saklig innlegg om bransjeavtalen

    Digitale nettverksteknologier har snudd opp-ned på de fleste bransjer i samfunnet bare i løpet av de siste ti årene. Bokbransjen diskuterer for tiden…

  • I eventyrøkonomien er trynetrøkket viktigste valuta

    Fler og fler befinner seg i, eller drømmer om, karriere i kvartærnæringen. I løpet av forrige århundre flyttet arbeidsstokken seg fra primærnæring…

  • Blog void

    Dette ser jo skikkelig flaut ut. Kun en posting på over to måneder, og den er ikke særlig interessant. Det kan bare bety at jeg egentlig ikke er en…

Comments for this post were disabled by the author