thomasbj (thomasbj) wrote,
thomasbj
thomasbj

  • Mood:

Vårlista er offentlig!

Velkommen til min blog. 23. februar romandebuterer jeg med REALITY.NO. Fram mot denne datoen og i ukene etter ønsker jeg å eksperimentere som BLOG'er. En liten note til leserne: Jeg skriver på norsk fordi romanen i første omgang kun vil nå det norske markedet.
Gyldendal har nettopp annonsert vårlista, og etter dette er det ingen vei tilbake.
Subscribe

  • Utrolig langt og saklig innlegg om bransjeavtalen

    Digitale nettverksteknologier har snudd opp-ned på de fleste bransjer i samfunnet bare i løpet av de siste ti årene. Bokbransjen diskuterer for tiden…

  • I eventyrøkonomien er trynetrøkket viktigste valuta

    Fler og fler befinner seg i, eller drømmer om, karriere i kvartærnæringen. I løpet av forrige århundre flyttet arbeidsstokken seg fra primærnæring…

  • Blog void

    Dette ser jo skikkelig flaut ut. Kun en posting på over to måneder, og den er ikke særlig interessant. Det kan bare bety at jeg egentlig ikke er en…

Comments for this post were disabled by the author